Ilma-vesilämpöpumppu on ekologinen valinta

Ilma-vesilämpöpumppu eli IVLP ottaa energiaa ulkoilmasta ja muuntaa sen lämmöksi hyödyntäen talon vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin tutumpi ilmalämpöpumppu, paitsi että se siirtää lämmön ilman sijasta veteen. Lähes uskomatonta on se, että IVLP saa ulkoilmasta talon lämmittämiseen tarvittavan energian jopa -20 asteen pakkasella.

Ilmavesilämpöpumppu on Suomessa vielä hieman tuntemattomampi lämmitysmuoto kuin esimerkiksi maalämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu. Muualla Euroopassa kuitenkin ilmavesilämpöpumppua on käytetty pääasiallisena lämmönlähteenä jo vuosikymmenten ajan.

Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä lämmitysvaihtoehto silloin, kun halutaan hyödyntää auringosta tulevaa lämpöenergiaa, mutta taloon ei pystytä tontin tai muiden rajoitusten takia asentamaan maalämpöjärjestelmää. Maalämpöjärjestelmän asentaminen ei välttämättä onnistu jos talo sijaitsee pohjavesialueella tai porareiän tekeminen maaperään on maakerrosten suuren määrän takia kohtuuttoman kallista. Ilmavesilämpöpumppu ei anna aivan niin paljoa ilmaisenergiaa kuin maalämpöpumppu, mutta toisaalta se on edullisempi hankkia.

Ilmavesilämpöpumppu pystyy lämmittämän talon sekä käyttöveden aina siihen saakka, kun pakkanen alkaa olla noin 15 – 20 astetta. Tällöin pumpun rinnalle kaivataan jotain toista lämmitysjärjestelmää. Yleensä taloissa on asennettuna myös sähkölämmitys tai öljylämmitys, Suomen sääolosuhteissa IVLP ei riitä yksistään talon lämpöjärjestelmäksi. Pakkasten lisäksi myös kulutuspiikkien varalle on oltava varajärjestelmä. 

Yleensä ilmavesilämpöpumppu hankitaan sen takia, että halutaan pienentää sähkölaskua. Myös tämän lämmitystavan luontoystävällisyys on hyvä syy sen hankintaan. Ilma-vesilämpöpumpun hankkiminen alentaa yleensä sähkölaskua noin puolella. Vertailun vuoksi maalämpöpumpulla päästään vähän parempaan säästötulokseen; sen hankinta pienentää sähkölaskua yleensä noin 65 %.

Ilmavesilämpöpumppuja on olemassa kahdentyyppisiä: split-ilmalämpöpumppuja ja monoblock-ilmalämpöpumppuja. Split-malleissa kylmäkoneisto on jaettu sisä- ja ulkoyksikköön, joiden välillä kulkee kylmäaine. Monoblock-malleissa kaikki tekniikka on pumpun ulkoyksikössä ja ulko- ja sisäyksikön välillä kulkee vain vettä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi markkinoilla on myös ilmavesilämpöpumppuja, jotka asennetaan kokonaan asunnon sisälle. Tällaisten mallien olleessa kyseessä ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot tehdään talon kattoon.

Ilma-vesilämpöpumppu sopii parhaiten lattialämmitystaloihin, koska patterilämmitteisissä taloissa pumpun hyötysuhde ei ole niin korkea. Jos haluaa hankkia pumpun talon viilentämiseen kesällä, niin silloin parempi vaihtoehto on tavallinen ilmalämpöpumppu.

Jotta ilmavesilämpöpumpusta saadaan paras hyöty irti, niin käyttöönoton jälkeinen seuranta on erittäin tärkeää. Seurannan perusteella pumppuun voidaan tehdä tarvittavia säätötoimenpiteitä. Myös käyttöohjeisiin perehtyminen jo pumpun käyttämisen alkuvaiheessa on tärkeää, koska käyttämällä pumppua oikein varmistetaan se, että sähkölasku todella tulee pienenemään.

Ilma-vesilämpöpumpun saa asentaa kotiinsa aivan vapaaksi, sitä varten ei tarvita lupaa viranomaisilta. Kun suunnittelee pumpun hankintaa, niin kannattaa vertailla erilaisia pumppuja huolellisesti ja ottaa tarjoukset usealta eri lämpöpumppuyritykseltä.

 

Lohja asuinpaikkana

Lohja on mukavan kokoinen kaupunki Länsi-Uudellamaalla pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Lohjalla asuu vajaat 40 000 ihmistä ja iso osa Lohjan asukkaista käy töissä pääkaupunkiseudulla. E18- moottoritien myötä ajomatka Helsinkiin kestää parhaimmillaan vain puoli tuntia, saman ajan vie ajomatka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Pääkaupunkiseudun lisäksi Lohjalta on hyvät yhteydet myös Turun sekä Tampereen suuntaan.

Lohjalla on vilkas elinkeinoelämä ja kilpailukykyistä yritystoimintaa. Lohja on myös Länsi-Uudenmaan elinkeinoelämän keskus. Julkiset palvelut toimivat hyvin ja mikä parasta Lohjan keskusta sijaitsee kauniilla paikalla järven rannalla.

Lohjan luonto

Lohjalla luonto on läsnä joka paikassa. Lohjanjärvi ja Lohjanharju tarjoavat upeat puitteet ulkoiluun ja luontoharrastuksiin. Lohjanharjulla kasvaa paljon uhanalaisia kasvi- ja sienilajeja. Kauniin luonnon perustana ovat rehevä ja kalkkipitoinen maaperä sekä suotuisa ilmasto. Lohjan maisemat ovat tulleet kuuluisiksi jo aikoinaan, kun Sakari Topelius niitä ylisti. Lohjanharjun lisäksi kuuluisia geologisia paikkoja Lohjalla ovat Neitsytlinnan moreenikumpare Ojamolla sekä Perttilän ja Muijalan muinaisrannat, siirtolohkareet ja pirunpellot. Järviä ja lampia Lohjalla on huikeat 141 kappaletta ja kaupungin vesipinta-ala on noin 92 km2. Se on yli 20 % Lohjan koko pinta-alasta. Lue lisää »

Sähkömagneettien käyttö

 

Ranskalainen Andre Marie Ampere tutki 1800 –luvulla virtajohtimen ja tankomagneetin välistä vuorovaikutusta. Hän muotoili lait, jolla kytkettiin yhteen magnetismi ja sähkö. Sähkövirran yksikkö ampeeri on nimetty hänen mukaansa. Kun sähkömagnetismi keksittiin, se muutti koko fysiikan lait. Erilaisten teknisten laitteiden kehitys otti nopeasti kehitysaskeleita, kun sähkömagneetit yleistyivät ja magneetteja voitiin alkaa hyödyntämään laitteiden suunnittelussa.

Isoja sähkömagneetteja käytetään metalliromuttamolla rautaromun ja isojen rautaesineiden nostamiseen. Myös junien magneettijarruissa sekä sähkömoottoreissa isojen sähkömagneettien käyttö on avainasemassa. Pieniä sähkömagneetteja käytetään hyödyksi monella eri tavalla. Erilaiset mikrofonit, soittokellot, kaiuttimet, televisiot ja kuulokkeet on valmistettu pieniä sähkömagneetteja hyödyntämällä. Myös erilaisissa salvoissa ja sulkijoissa hyödynnetään pieniä sähkömagneetteja.

Sähkömagneetin suurin etu on se, että se toimii vain silloin kun halutaan. Kun sähkövirta ei kulje magneetissa, niin silloin se ei toimi. Ja toisaalta mitä voimakkaampi sähkövirta magneetissa kulkee, niin sitä voimakkaammin magneetti toimii. Juuri tämä asia erottaa sähkömagneetin tavallisesta magneetista ja mahdollistaa sähkömagneetille paljon monipuolisemmat käyttötarkoitukset kuin tavalliselle magneetille.

Kaiutin

Kalvo, joka synnyttää kaiuttimen äänen, liikkuu kalvoon kiinnitetyn magneetin ja sähkömagneetin vuorovaikutusten määräämällä tavalla. Sähkömagneetissa kulkee vahvistimelta tuleva sähkövirta ja se on suoraan verrannollinen kaiuttimesta kuuluvaan ääneen. Lue lisää »

Sähkön hinnan muodostuminen

 

Sähkön hinnan muodostuminen Suomessa ei ole aivan yksinkertainen asia ja oman sähkölaskun tulkitseminen voi aiheuttaa joskus päänvaivaa. Kaiken kaikkiaan perusperiaate on kuitenkin melko yksinkertainen, sillä sähkön hinta muodostuu kahdesta eri osatekijästä; sähköenergiasta sekä sähkönsiirrosta. Siihen päälle lisätään vielä verojen osuus; arvonlisävero, sähkövero ja huoltovarmuusmaksu.

Sähkölasku

Sähkölaskun loppusummasta noin puolet on itse sähköenergian osuutta, sen osuus ilmoitetaan laskussa sähkön hinta kwh. Joskus sitä kutsutaan myös sähkön myyntihinnaksi. Toinen puolisko sähkölaskusta koostuu sähkön siirtomaksusta sekä veroista. Sähkön siirtomaksuun ei kuluttaja voi itse vaikuttaa ollenkaan, vaan se maksetaan sähköyhtiön listahinnan mukaan asuinpaikan perusteella. Esimerkiksi Helsingissä asuvat maksavat sähkönsiirrosta aina Helsingin Energialle ja Vantaalla asuvat puolestaan Vantaan Energialle. Päällekkäisiä sähkönsiirtoverkkoja ei kannata rakentaa, joten tämä on todettu järkevimmäksi tavaksi siirtää sähköä. Suomessa energiayritysten siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Verot maksetaan kulutuksen mukaan ja paikallinen sähköyhtiö veloittaa verot siirtomaksun yhteydessä. Sähköenergian osuus on se osuus sähkölaskusta, jonka kuluttaja voi kilpailuttaa ja josta voi saada erilaisia sopimuksia tekemällä itselleen rahallista säästöä. Sähköenergiaa voi siis tilata miltä tahansa sähköyhtiöltä asuinpaikastaan riippumatta. Lue lisää »

Maalämpöpumppu – nykyaikainen lämmitysmuoto

 

Maalämpöpumppu käyttää maaperään sitoutunutta energiaa. Energia tulee pääosin auringosta sekä myös maapallon ydinlämmöstä. Energia on siis täysin luonnollista ja ilmaista. Maalämpö on luokiteltu uusiutuvaksi energianlähteeksi. Toimiakseen maalämpöpumppu tarvitsee sähköä, mutta sähkönkulutus on hyvin minimaalista verrattuna siihen, että koko talon lämmittämiseen käytettäisiin sähköä. Maalämpö itsessään on suunnilleen 1 – 4 celsiusasteen lämpöistä ja maalämpöpumppu lämmittää sen 30 – 65 celsiusasteiseksi, jota sitten käytetään rakennuksen sekä käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpöpumppu toimii kuin kylmälaitteet, jotka ottavat lämmön ruokatavaroista ja siirtävät lämmön kylmälaitteen ulkopuolelle. Lämpöenergiaa otetaan talteen kalliosta höyrystimen avulla pumpun kylmäainekiertoon. Sieltä energia siirtyy kompressoriin, jossa korkea paine nostaa maalämmön lämpötilan toivottuun lämpötilaan. Lauhduttimessa höyry muuntuu takaisin nesteeksi, joka ajetaan talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpöpumpun asentaminen

Maalämpöpumpun asentaminen vaatii luvan kunnan viranomaisilta. Lupaa toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta, joka tarkastaa ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. Este luvan saamiselle voi olla esimerkiksi maanalaiset rakennustyöt. Maalämpöpumpun asentaja mittaa taloon tarvittavan maalämmön määrän ja sen perusteella suunnitellaan oikean kokoinen lämmönkeruuputkisto pumppua varten. Asentaminen aloitetaan poraamalla maaperään 100 – 200 metriä syvä reikä, johon asennetaan pystysuora putkisto. Tämä on paras vaihtoehto, koska tällöin tontilla ei tarvitse olla suurta pinta-alaa. Poraus kestää yleensä yhden päivän ja se tehdään porausvaunulla. Tarvittaessa voidaan maalämpöpumppua varten asentaa myös vaakatasoinen lämmönkeruuputkisto noin metrin syvyyteen. Porauksen ja putkiston asentamisen jälkeen putkisto liitetään maalämpöpumppuun, joka asennetaan talon tekniseen tilaan tai muuhun vastaavaan lämpimään tilaan. Pumpun asentaminen on ammattilaiselle hyvin helppo homma, mutta itse sitä ei pysty tekemään.

Maalämpöpumpun hankkimisen kustannukset

Maalämpöpumppu on melko kallis investointi, sen kustannus vaihtelee 12 000 – 20 000 euron välillä riippuen talon aiemmasta lämpöjärjestelmästä, maalämpöpumpun koosta sekä tarvittavasta porakaivosta.

Lämpökerroin

Lämpökerroin mittaa lämpöpumpun tehokkuutta. Se kertoo saadun lämmitystehon suhteessa tarvittavaan sähkötehoon. Esimerkiksi lämpökertoimella 3 saadaan jokaista 1 kW:n sähkötehoa kohti 3 kW lämpötehoa. Vastaavasti mitattuna saadaan jokaista kulutettua 1 kWh sähköenergiaa kohti lämpöä 3 kWh. Maalämpöpumppuja voidaan vertailla tarkastelemalla valmistajien ilmoittamia lämpökerroinarvoja.

Maalämpöpumpun säästöt

Maalämpöpumppu vähentää sähkökuluja huomattavasti verrattuna sähkö- ja öljylämmitykseen. On laskettu, että maalämpöä käyttämällä sähkökulut ovat noin 1/3 sähkölämmityskuluista ja 1/4 öljylämmityskuluista. Esimerkiksi yksi aiemmin öljylämmitystä käyttänyt talous voi säästää vuosittain jopa 2000 euroa vaihdettuaan maalämpöön.

Maalämpöpumpun hankinta nostaa kiinteistön arvoa jopa sen verran kun sen hankkiminen on maksanut. Investoinnin hyödyt eivät siis näy pelkästään säästöinä sähkölaskuissa, vaan myös talon arvonnousuna.

 

Vuokra-asunnot tarjoavat joustavaa asumista

Jokainen suomalainen asuu varmasti jossain vaiheessa elämäänsä vuokra-asunnossa. Vuokra-asuntoon voi muuttaa helposti ja sieltä pääsee myös muuttamaan pois helposti. Jotkut valitsevat vuokra-asumisen koko elämän mittaiseksi asumismuodoksi, koska se on niin vaivatonta ja joustavaa. Vuokralaisen ei tarvitse sitoa suurta pääomaa asuntoon, ei tarvitse huolehtia taloyhtiön kalliista remonteista tai yhtiökokouksiin osallistumisesta. Vuokralainen voi halutessaan vaihtaa asuinpaikkaa hyvinkin nopeasti vain kuukauden tai kahden irtisanomisajalla. Vuokralaisen vastuulla ei ole yrittää etsiä uutta asukasta asuntoon tai miettiä että miten saisi myytyä asunnon. Vuokralaisen etuna on se, että hän voi vain pakata tavaransa, sulkea oven perässään ja lähteä pois.

Suomessa oli vuonna 2014 2,9 miljoonaa asuntoa ja niistä noin 900 000 oli vuokra-asuntoja. Nuoret ovat luonnollisesti suurin vuokralla asujien ryhmä ja vuonna 2014 nuorista 20 – 29 –vuotiaista vuokralla asui yli 50 %. Vuokra-asunnoista on suurin kysyntä Suomen suurimmissa kaupungeissa sekä kasvukeskuksissa. Lue lisää »

Suomalainen nettikasino houkuttelee pelaamaan

 

Maailmalla jo kauan tunnetut nettiuhkapelit ovat tulleet nykyään Suomessakin todella suosituiksi. Monet haluavat pelata kasinopelejä suoraan kotisohvalta käsin ja suuret voitot houkuttelevat. Nettikasinoilla pelaaminen on suosittua myös sen takia, että pelaaminen ei ole kellonaikaan sidottua; pelaaminen onnistuu niin aamulla, päivällä kuin keskiyölläkin. Netissä pelaaminen ei edellytä välttämättä edes tietokonetta, vaan pelaaminen onnistuu myös mobiililaitteilla tai tabletilla. Nettikasinoissa on lisäksi mahdollisuus saada paljon suurempia voittoja, kuin mitä kaikille tutut arvat tai kauppojen ja huoltoasemien pelikoneet tarjoavat.

Suomessa on paljon nettikasinoja, joista jokainen pelinhimoinen kansalainen voi vain valita omansa. Suomalaiset pelisivustot on suunnattu suomalaisille suomalaisten pelimieltymykset huomioiden. Tarjolla on satoja erilaisia pelejä erilaisissa nettikasinoissa. Kolikkopelit, videopokeri ja erilaiset pöytäpelit houkuttelevat pelaamaan toinen toistaan hienommilla peleillä ja suurilla voitoilla. Eurot toimivat pelivaluuttana ja tarvittaessa asiakaspalvelu auttaa suomen kielellä. Suurin osa suomalaisista nettikasinoista on myös pohjoismaisessa omistuksessa, jonka takia ne koetaan luotettavaksi. Lue lisää »

Kiinteistöautomaation tuomat edut kiinteistölle

h

Kiinteistöautomaatiolla on tärkeä rooli kiinteistön toimivuudessa. Kiinteistöautomaatiota tarvitaan niin julkiskiinteistöissä kuin omakotitaloissakin. Kun tekniikka toimii katkoitta, myös kiinteistön toimivuus paranee. Kokonaisuuden hallinta on kaikista tärkeintä. Kun jokainen kiinteistön pieni osa toimii, niin tuloksena on toimiva kokonaisuus sekä säästöä kustannuksissa. Hyvässä kiinteistöautomaatiossa kiinteistön eri järjestelmät toimivat yhteen ja ymmärtävät toisiaan.

Huomion arvoista on se, että uutta kiinteistöä rakennettaessa kiinteistöautomaation kustannukset ovat hyvin pienet, mutta sillä saavutettavat säästöt esimerkiksi energiakustannuksissa ovat suuret. Kiinteistöön huolellisesti valittu järjestelmä maksaa nopeasti hintansa takaisin sekä auttaa myös asumismukavuudessa.

Mitä on kiinteistöautomaatio?

Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön tärkeimpien toimintojen ohjaamista, säätämistä ja valvomista. Kiinteistön tärkeimpiä toimintoja ovat esimerkiksi : viemärijärjestelmä, vesijärjestelmä, kiinteistön lämmitys ja jäähdytysjärjestelmät, sähkönjakelu, ilmastointi, kulunvalvonta, murtohälytykset, hissit ja rullaportaat. Kiinteistön kunnossapito liittyy myös läheisesti toimivaan kokonaisuuteen. Lue lisää »

Keittiöiden omavalvontajärjestelmä – Elintarvikealan digitalisoituminen

Keittiöiden omavalvontasuunnitelma on jokaisen elintarvikealan yrittäjän velvollisuus. Keittiöihin omavalvontajärjestelmä tuo suuria etuja etenkin rutiinien automatisoinnin sekä viranomaisvaatimuksien täyttämisen osalta. Olosuhdevalvonta kerää jatkuvasti tietoja ympäristöstä ja auttaa näin nostamaan toimintaa sekä laatua uudelle tasolle. Käytännössä omavalvontajärjestelmä on kokonaisratkaisu elintarvikealalle, jonka avulla voidaan optimoida koko toimitusketju aina kuljetuksista lähtien jopa tarjoiluun asti. Tässä toimitusketjussa olosuhdevalvonnan avulla voidaan mitata mm.

 • Kylmä- ja pakastevarastojen lämpötiloja
 • Kuivavarastojen ja työtilojen lämpötiloja ja kosteuksia
 • Pikajäähdytysten kestoa
 • Tavaran vastaanottoa
 • Kypsennyslämpötiloja
 • Astianpesukoneiden pesu- ja huuhteluveden lämpötiloja
 • Tarjoilulämpötiloja
 • Pintahygieniaa
 • Yleistä siisteyttä

Digitaalisuus on siis jo vauhdilla leviämässä elintarvikealalle ja auttaa säilyttämään ja optimoimaan laadun ja siisteyden. Olosuhdevalvontajärjestelmä on kokonaisratkaisu, jossa hyödynnetään automatisaatiota vapauttamaan aikaa työläistä rutiineista sekä optimoimaan koko toimitusketjun toimivuutta.

Syöpä ja syöpätaudit

Syöpää nimitetään yleisesti kasvaintaudiksi. Pahanlaatuinen syöpä määritetään kasvaimen solukoiden leviämisenä ja kasvamisena ympärillä oleviin kudoksiin. Lääketieteen alueella syöpä lukeutuu onkologiaan. On arvioitu, että erilaisia syöpätyyppejä on yli 2000 kappaletta. Yleisesti syöpätautien hoitotapoihin kuuluu

 • Lääkkeet
 • Hormonihoito – Jotkin syövät ovat erityisen alttiita hormonihoidolle
 • Sädehoito – Syöpään sairastuneista noin kaksi viidestä saa sädehoitoa
 • Kirurginen operaatio

Syöpiä voidaan luokitella yleisesti ruumiinosan mukaisesti. Syöpäkasvainten tyyppejä on mm.

 • Melanooma (ihosyöpä)
 • Keuhkosyöpä
 • Munuaissyöpä

Syöpä syntyy yleisesti karsinogeenien kautta. Karsinogeenit aiheuttavat DNA:ssa muutoksia mutageenien kautta. Karsinogeenejä löytyy erityisesti tupakasta, jossa on jopa 50 yhdistettä karsinogeeneistä. On arvioitu, että tupakka ja alkoholi yhteiskäytettynä nostaa kurkkusyövän riskiä huomattavasti. Syöpätautien välttämiseksi ja yleisen terveyden ylläpitämiseksi on erittäin suositeltavaa huomioida ympäristö ja elintavat, joiden kautta ihminen voi vähentää syöpään sairastumisen riskiä.