tekniikka

Kiinteistöautomaation tuomat edut kiinteistölle

h

Kiinteistöautomaatiolla on tärkeä rooli kiinteistön toimivuudessa. Kiinteistöautomaatiota tarvitaan niin julkiskiinteistöissä kuin omakotitaloissakin. Kun tekniikka toimii katkoitta, myös kiinteistön toimivuus paranee. Kokonaisuuden hallinta on kaikista tärkeintä. Kun jokainen kiinteistön pieni osa toimii, niin tuloksena on toimiva kokonaisuus sekä säästöä kustannuksissa. Hyvässä kiinteistöautomaatiossa kiinteistön eri järjestelmät toimivat yhteen ja ymmärtävät toisiaan.

Huomion arvoista on se, että uutta kiinteistöä rakennettaessa kiinteistöautomaation kustannukset ovat hyvin pienet, mutta sillä saavutettavat säästöt esimerkiksi energiakustannuksissa ovat suuret. Kiinteistöön huolellisesti valittu järjestelmä maksaa nopeasti hintansa takaisin sekä auttaa myös asumismukavuudessa.

Mitä on kiinteistöautomaatio?

Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön tärkeimpien toimintojen ohjaamista, säätämistä ja valvomista. Kiinteistön tärkeimpiä toimintoja ovat esimerkiksi : viemärijärjestelmä, vesijärjestelmä, kiinteistön lämmitys ja jäähdytysjärjestelmät, sähkönjakelu, ilmastointi, kulunvalvonta, murtohälytykset, hissit ja rullaportaat. Kiinteistön kunnossapito liittyy myös läheisesti toimivaan kokonaisuuteen. (more…)