Hoivapalvelut auttavat arjessa

lataus (5)Suuret ikäluokat ovat kasvamassa. Tämä ei ole kenellekään yllätys. Tämän seurauksena hoivapalveluidenkin kysyntä luontaisesti kasvaa. Ikääntyvä väestö tarvitsee hoivapalveluja kunnallisen puolen lisäksi myös yksityiseltä sektorilta. Läheskään kaikkien hoitopalveluija tarvitsevien ei luontaisesti tarvitse kuntonsa puolesta siirtyä vielä esimerkiksi vanhainkotiin, mutta he eivät selviä arjesta yksinkään. Tällöin hoivapalvelut auttavat asiakasta siellä missä hän haluaa elää, eli hänen kotonaan.

Mitä hoivapalvelut sitten tekevät? Tässä joitakin yksinkertaisia esimerkkejä

Asiointiapu

Mikäli asiakkaan kunto on rajoittunut jollakin tavalla, on selvää, että hän tarvitsee apua niissä arjen askareissa, jotka vaativat kotoa poistumista ja kauppaan lähtöä.
Mm. ostoksilla käynti ja asiointiavustaminen (apteekki, lääkäri, pankki, posti, lomakkeiden täyttö jne.).

Henkilökohtaiset palvelut

Hoivapalvelut auttavat asiakkaiden henkilökohtaisissa arjen askareissa kotona. Näitä ovat esimerkiksi ruoanlaitto ja ruokavalion seuranta, peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen, lääkemuistutus, yleistilan seuranta ja kuntouttava liikunta.

Kun hoivapalveluiden kysyntä kasvaa,  myös tarjonnan täytyy vastata tarpeisiin. Palveluiden ostamista yksityisiltä tarjoajilta tuetaan erilaisin verohelpotuksin.

Virkistyspalvelut

Hoivapalvelut pitävät huolta myös asiakkaansa sosiaalisesta hyvinvoinnista. Hoivapalvelut voivat järjestää esimerkiksi ulkoilua ja retkiä kulttuuritapahtumiin, keskustella ja auttaa asiakkaan

Kotisiivous 

Lähihoitajat tekevät tarvittaessa kevyitä kodin siistimistöitä, mutta hoivapalveluista voidaan ostaa tarvittaessa ainoastaan säännöllisestä kotisiivouspalvelua. Myös kodinhoitopalvelu on palvelua, jota asiakas voi saada käyttöönsä arvonlisäverottomana.

Yksityiset vanhusten hoivapalvelut lisäävät jatkuvasti kysyntäänsä julkisen terveydenhuollon kohdatessa yhä enemmän haasteita ikääntyvän väestön myötä. Hoivapalveluiden kysyntä tulee edelleen lähivuosina lisääntymään merkittävästi, kun suuret ikäluokat alkavat tulla siihen ikään, jossa aivan kaikkea ei enää jakseta tehdä itse.

Hoivan tarpeen kasvaessa kasvavat vanhusten hoivapalvelut. Siinä, missä vanhusten hoivapalvelut käsitetään yleensä esimerkiksi lääkkeiden jakeluksi ja liikuntaesteisten vanhusten päivittäisissä askareissa auttamiseksi, liittyy hoivapalveluihin paljon myös läsnäoloa usein yksinäisille vanhuksille. Vanhusten hoivapalvelut räätälöidäänkin aina asiakkaalle tarpeiden ja toiveiden mukaan, yksilölliset tarpeet huomioiden. Vanhusten hoivapalveluissa tavoitteena onkin vanhuksen laitoshoidon korvaaminen joko kokonaan tai ainakin osittain vanhuksen omassa kodissa tapahtuvana hoivana.

Asiakkaalle on aina aikaa

Ikäihmisten hoivapalvelut perustuvat havaintoon, että yhä useammat ikäihmiset haluavat viettää aikaa oman kodin rauhassa niin kauan kuin se suinkin on mahdollista. Hoivapalvelut voivat olla asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan joko aivan arkisia asioita, kuten kaupassa ja apteekissa käyntiä asiakkaan kanssa, tai sitten vaativampaa kotisairaanhoitoa, jossa huolehditaan vaikkapa diabeteksen asianmukaisesta hoidosta, rokotuksista ja muusta lääkityksestä hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Yksityisen hoivapalvelun kiistaton etu julkisesti tarjottuun verrattuna on aika. Asiakkaalle ja hänen tarpeillaan varataan aikaa. Esimerkiksi vanhuksen ruokailua todella seurataan samalla seuraa vanhukselle pitäen – ruokaa ei siten vain toimiteta paikan päälle, jolloin vanhus saattaa jättää koko aterian syömättä. Asiakkaan kanssa halutaan olla ja hänen toiveitaan kuunnelleen. Parhaimmillaan hoivapalvelun henkilökunta voi viipyä asiakkaansa kanssa vaikka vuorokauden ympäri.

Lisää kommentti


7 × = fifty six