Maalämpöpumppu – nykyaikainen lämmitysmuoto

 

Maalämpöpumppu käyttää maaperään sitoutunutta energiaa. Energia tulee pääosin auringosta sekä myös maapallon ydinlämmöstä. Energia on siis täysin luonnollista ja ilmaista. Maalämpö on luokiteltu uusiutuvaksi energianlähteeksi. Toimiakseen maalämpöpumppu tarvitsee sähköä, mutta sähkönkulutus on hyvin minimaalista verrattuna siihen, että koko talon lämmittämiseen käytettäisiin sähköä. Maalämpö itsessään on suunnilleen 1 – 4 celsiusasteen lämpöistä ja maalämpöpumppu lämmittää sen 30 – 65 celsiusasteiseksi, jota sitten käytetään rakennuksen sekä käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpöpumppu toimii kuin kylmälaitteet, jotka ottavat lämmön ruokatavaroista ja siirtävät lämmön kylmälaitteen ulkopuolelle. Lämpöenergiaa otetaan talteen kalliosta höyrystimen avulla pumpun kylmäainekiertoon. Sieltä energia siirtyy kompressoriin, jossa korkea paine nostaa maalämmön lämpötilan toivottuun lämpötilaan. Lauhduttimessa höyry muuntuu takaisin nesteeksi, joka ajetaan talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpöpumpun asentaminen

Maalämpöpumpun asentaminen vaatii luvan kunnan viranomaisilta. Lupaa toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta, joka tarkastaa ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. Este luvan saamiselle voi olla esimerkiksi maanalaiset rakennustyöt. Maalämpöpumpun asentaja mittaa taloon tarvittavan maalämmön määrän ja sen perusteella suunnitellaan oikean kokoinen lämmönkeruuputkisto pumppua varten. Asentaminen aloitetaan poraamalla maaperään 100 – 200 metriä syvä reikä, johon asennetaan pystysuora putkisto. Tämä on paras vaihtoehto, koska tällöin tontilla ei tarvitse olla suurta pinta-alaa. Poraus kestää yleensä yhden päivän ja se tehdään porausvaunulla. Tarvittaessa voidaan maalämpöpumppua varten asentaa myös vaakatasoinen lämmönkeruuputkisto noin metrin syvyyteen. Porauksen ja putkiston asentamisen jälkeen putkisto liitetään maalämpöpumppuun, joka asennetaan talon tekniseen tilaan tai muuhun vastaavaan lämpimään tilaan. Pumpun asentaminen on ammattilaiselle hyvin helppo homma, mutta itse sitä ei pysty tekemään.

Maalämpöpumpun hankkimisen kustannukset

Maalämpöpumppu on melko kallis investointi, sen kustannus vaihtelee 12 000 – 20 000 euron välillä riippuen talon aiemmasta lämpöjärjestelmästä, maalämpöpumpun koosta sekä tarvittavasta porakaivosta.

Lämpökerroin

Lämpökerroin mittaa lämpöpumpun tehokkuutta. Se kertoo saadun lämmitystehon suhteessa tarvittavaan sähkötehoon. Esimerkiksi lämpökertoimella 3 saadaan jokaista 1 kW:n sähkötehoa kohti 3 kW lämpötehoa. Vastaavasti mitattuna saadaan jokaista kulutettua 1 kWh sähköenergiaa kohti lämpöä 3 kWh. Maalämpöpumppuja voidaan vertailla tarkastelemalla valmistajien ilmoittamia lämpökerroinarvoja.

Maalämpöpumpun säästöt

Maalämpöpumppu vähentää sähkökuluja huomattavasti verrattuna sähkö- ja öljylämmitykseen. On laskettu, että maalämpöä käyttämällä sähkökulut ovat noin 1/3 sähkölämmityskuluista ja 1/4 öljylämmityskuluista. Esimerkiksi yksi aiemmin öljylämmitystä käyttänyt talous voi säästää vuosittain jopa 2000 euroa vaihdettuaan maalämpöön.

Maalämpöpumpun hankinta nostaa kiinteistön arvoa jopa sen verran kun sen hankkiminen on maksanut. Investoinnin hyödyt eivät siis näy pelkästään säästöinä sähkölaskuissa, vaan myös talon arvonnousuna.

 

Lisää kommentti