Kiinteistöautomaation tuomat edut kiinteistölle

h

Kiinteistöautomaatiolla on tärkeä rooli kiinteistön toimivuudessa. Kiinteistöautomaatiota tarvitaan niin julkiskiinteistöissä kuin omakotitaloissakin. Kun tekniikka toimii katkoitta, myös kiinteistön toimivuus paranee. Kokonaisuuden hallinta on kaikista tärkeintä. Kun jokainen kiinteistön pieni osa toimii, niin tuloksena on toimiva kokonaisuus sekä säästöä kustannuksissa. Hyvässä kiinteistöautomaatiossa kiinteistön eri järjestelmät toimivat yhteen ja ymmärtävät toisiaan.

Huomion arvoista on se, että uutta kiinteistöä rakennettaessa kiinteistöautomaation kustannukset ovat hyvin pienet, mutta sillä saavutettavat säästöt esimerkiksi energiakustannuksissa ovat suuret. Kiinteistöön huolellisesti valittu järjestelmä maksaa nopeasti hintansa takaisin sekä auttaa myös asumismukavuudessa.

Mitä on kiinteistöautomaatio?

Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön tärkeimpien toimintojen ohjaamista, säätämistä ja valvomista. Kiinteistön tärkeimpiä toimintoja ovat esimerkiksi : viemärijärjestelmä, vesijärjestelmä, kiinteistön lämmitys ja jäähdytysjärjestelmät, sähkönjakelu, ilmastointi, kulunvalvonta, murtohälytykset, hissit ja rullaportaat. Kiinteistön kunnossapito liittyy myös läheisesti toimivaan kokonaisuuteen. Lue lisää »

Keittiöiden omavalvontajärjestelmä – Elintarvikealan digitalisoituminen

Keittiöiden omavalvontasuunnitelma on jokaisen elintarvikealan yrittäjän velvollisuus. Keittiöihin omavalvontajärjestelmä tuo suuria etuja etenkin rutiinien automatisoinnin sekä viranomaisvaatimuksien täyttämisen osalta. Olosuhdevalvonta kerää jatkuvasti tietoja ympäristöstä ja auttaa näin nostamaan toimintaa sekä laatua uudelle tasolle. Käytännössä omavalvontajärjestelmä on kokonaisratkaisu elintarvikealalle, jonka avulla voidaan optimoida koko toimitusketju aina kuljetuksista lähtien jopa tarjoiluun asti. Tässä toimitusketjussa olosuhdevalvonnan avulla voidaan mitata mm.

 • Kylmä- ja pakastevarastojen lämpötiloja
 • Kuivavarastojen ja työtilojen lämpötiloja ja kosteuksia
 • Pikajäähdytysten kestoa
 • Tavaran vastaanottoa
 • Kypsennyslämpötiloja
 • Astianpesukoneiden pesu- ja huuhteluveden lämpötiloja
 • Tarjoilulämpötiloja
 • Pintahygieniaa
 • Yleistä siisteyttä

Digitaalisuus on siis jo vauhdilla leviämässä elintarvikealalle ja auttaa säilyttämään ja optimoimaan laadun ja siisteyden. Olosuhdevalvontajärjestelmä on kokonaisratkaisu, jossa hyödynnetään automatisaatiota vapauttamaan aikaa työläistä rutiineista sekä optimoimaan koko toimitusketjun toimivuutta.

Syöpä ja syöpätaudit

Syöpää nimitetään yleisesti kasvaintaudiksi. Pahanlaatuinen syöpä määritetään kasvaimen solukoiden leviämisenä ja kasvamisena ympärillä oleviin kudoksiin. Lääketieteen alueella syöpä lukeutuu onkologiaan. On arvioitu, että erilaisia syöpätyyppejä on yli 2000 kappaletta. Yleisesti syöpätautien hoitotapoihin kuuluu

 • Lääkkeet
 • Hormonihoito – Jotkin syövät ovat erityisen alttiita hormonihoidolle
 • Sädehoito – Syöpään sairastuneista noin kaksi viidestä saa sädehoitoa
 • Kirurginen operaatio

Syöpiä voidaan luokitella yleisesti ruumiinosan mukaisesti. Syöpäkasvainten tyyppejä on mm.

 • Melanooma (ihosyöpä)
 • Keuhkosyöpä
 • Munuaissyöpä

Syöpä syntyy yleisesti karsinogeenien kautta. Karsinogeenit aiheuttavat DNA:ssa muutoksia mutageenien kautta. Karsinogeenejä löytyy erityisesti tupakasta, jossa on jopa 50 yhdistettä karsinogeeneistä. On arvioitu, että tupakka ja alkoholi yhteiskäytettynä nostaa kurkkusyövän riskiä huomattavasti. Syöpätautien välttämiseksi ja yleisen terveyden ylläpitämiseksi on erittäin suositeltavaa huomioida ympäristö ja elintavat, joiden kautta ihminen voi vähentää syöpään sairastumisen riskiä.

Kotilääkärin käyttö yleistyy

kotilaakari-lapsille

Lääkäriin lähteminen ei aina tunnu mielekkäältä tai ole edes mahdollista. Varsinkin vanhusten tai pienten lasten kanssa lääkäriin meneminen ei ole aina helppoa. Kotilääkäri palvelut ovatkin yleistymässä myös Suomessa ja yhä useampi voi kutsua lääkärin kotiin.

Kotilääkärin käyttö on hyvä vaihtoehto silloin kun ei halua lähteä lääkärikeskukseen esimerkiksi pienen lapsen kanssa. Pienet lapset eivät välttämättä jaksa kipeänä odottaa lääkärille pääsyä. Myös automatka voi olla vaikeaa, jos lasta on hoitamassa vain yksi vanhempi ja automatka on pitkä. Huutavan ja kipeän lapsen kanssa ei ole helppoa ajaa autolla liikenteessä.

Lapsen kanssa on helpompi odottaa kotona lääkärin saapumista ja vältytään ikäviltä matkustamisilta lääkärille. Kotilääkäripalvelua käyttävätkin yleensä pienten lapsen vanhempi, kun toinen vanhemmista ei ole kotona. Korvatulehdukset ovat yleinen sairaus, kun halutaan hoitoa kotona.

Lääkäreillä on mukana useimpia lääkkeitä ja hoito voidaan aloittaa joskus heti käynnillä. Reseptit on helppo kirjoittaa kotikäynnillä.

Jotkut lapsivakuutukset kattavat myös lääkärin kotikäynnit. Kannattaa kuitenkin tarkistaa oman vakuutuksen kohdalta kuuluuko siihen myös kotilääkärin käynnin korvaus.

Vanhemmilla ihmisillä ei aina ole mahdollisuutta lähteä lääkäriin, joten kotilääkärin käyttö on helpompaa ikäihmisillä kuin ambulanssilla kulkeminen. Ihmiset voivat olla paremmin kotihoidossa, kun lääkäri pääsee potilaan luokse. Myös usein lääkärikeskuksilla käyvät ikäihmiset eivät välttämättä aina jaksa ravata terveysasemilla ja tällöin lääkärin kotikäynti voi olla mukavampi tapa hoitaa tutkimukset ja sairuaksien seurantakäynnit.

Yleinen kunto ja sairauden tila vaikuttaa myös paljon siihen kuinka usein käytetään lääkärin kotihoitoa. Infektiotaudit ovat yleinen syy jäädä kotiin odottamaan hoitoa.

Toisella paikkakunnalla asuvilla sukulaisilla on myös helpompaa kutsua sairaanhoitaja tai lääkäri kotiin omalle vanhemmalle.

Kotona voidaan ottaa myös laboratorionäytteitä ja joskus voi kotona käydä myös vain sairaanhoitaja.

Kotioloissa tapahtuva hoito on myös hyvä tilannekatsaus hoidettavan arjesta ja siltä miltä kotona näyttää. Yleensä lääkäri näkee paljon paremmin hoidettavan kotioloista kokonaistilanteen kuin lyhyellä tapaamisella kliinisessä lääkärikeskuksessa.

Kotilääkärin voi tilata kotiinsa yksityiseltä lääkäriasemalta puhelimella. Puhelimessa käydään läpi hoidon tarve ja kartoitetaan myös mahdollisesti tarvittavat lääkitykset. Palvelu voidaan tilata myös työpaikalle tai palvelutaloon, jolloin voidaan hoitaa useampi potilas samalla käynnillä.

Kotisairaanhoito on saatavissa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Esperin kotilääkäripalvelusta.

Kahviautomaatti työpaikalle

Meidän työpaikalla käytössä on aina ollut suodatinkahvinkeitin. Kahvia on ollut pannussa aina kun joku on jaksanut sitä keittää tai aina kun edellinen henkilö ei ole ottanut viimeisiä tippoja. Tänään siihen tuli muutos. Saimme kahviautomaatin työpaikalle. Lue lisää »

IT ulkoistus – miten homma toimii

It ulkoistus

It-palveluiden ulkoistus usein mielletään kustannusten ulkoistamisena ja säästöinä. IT ulkoistamisen lähtökohtana yleensä on ulkoistaan tiettyjä liiketoimintoja, joita halutaan tarkemmin hallita. Näiden liiketoimintojen kustannuksia, riskejä ja johtamista halutaan hallita tarkemmin. Ulkoistamisella yleensä haetaan eniten kustannussäästöjä. Näiden palveluiden johtamisesta puhutaan yleensä eniten ja riskejä halutaan välttää. Todellinen syy on lähes aina kustannussäästöt.

IT-palveluiden ulkoistuksella halutaan saada näiden palveluiden hallinta ja johtaminen ulkoistettua tekijälle, jolla on näiden palveluiden johtaminen paremmin hallussa. IT palveluita tuottavat yritykset ovat yleensä tehostaneet toimintaansa sen verran tehokkaasti että heillä on palveluiden johtaminen ja hallinta hyvin järjestetty.

Ulkoistamalla keskityt ydintoimintoihin

Jokaisella yrityksellä on omat liiketoiminta-alueensa, joihin he ovat erikoistuneita ja joita he tarjoavat asiakkailleen. Useimmalla yrityksellä It-palvelut eivät ole yrityksen ydinosaamista ja tästä syystä ne ovat monen yrityksen ulkoistuslistalla ensimmäisenä. On loogista ostaa palveluna sellaiset toiminnot, joiden tekeminen sisäisesti ei ole tehokasta.

Tässä kohtaa voi kysyä että moniko yritys omistaa omat toimitilat tai autot.

IT-palveluiden ulkoistus riskinhallinnan ja resursoinnin kannalta

Tehokkaasti johdettu ja toimiva it-ratkaisu on liiketoiminnan kannata tärkeässä roolissa. Nykypäivänä todella suuri osa yrityksen liiketoiminnan funktioista on riippuvaisia toimivasta it-infrasta. IT-infra rakentuu ihan käytössä olevista laitteista, läppäreistä ja puhelimista koskien aina konesaleihin, palvelimiin ja pilvipalveluihin. Näiden oletetaan toimivan eikä liiketoiminnan kannalta tärkeiden laitteiden ja funktioiden haluta missään nimessä hajoavan. IT-palveluiden ulkoistamista tarjoavien yritysten mottona onkin riskien riskien minimointi ulkoistamalla. Heillä on palvelimet ja yhteydet kunnossa, jottei yritysten yhteyksissä ole katkoja. Samalla rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden tilalle saadaan nopeasti uusi laite, jotta liiketoiminnalliset kulut olisivat mahdollisimman pieniä.

Yrityksen oma ICT-osasto on melko kankea reagoimaan nopeisiin tuotannon ja liiketoiminnan muutoksiin. Yritykseen hankituista resursseista on vaikea ja hidas päästä eroon ja lisäresurssien hankinta on aikaa vievää. Yhden uuden it-tukea tekevän henkilön palkkaamiseen menee yleensä viikkoja. Tämän jälkeen henkilö koulutetaan tehtäviinsä, joten voi olla että täyden työtehon saa vasta kuukausien päästä. Palkatusta henkilöstä on vaikea päästä eroon eikä niitä voi tuosta vaan irtisanoa ja pyytää taas seuraavana vuonna takaisin. Ulkoistetut ict-palvelut ovat tässä kohtaa paljon joustavampia.

Ulkoistettujen henkilöiden kohtalo

Aina ei ulkoistaminen tarkoita potkujen antamista. Esimerkiksi Isoworksilla IT-palveluiden ulkoistus tarkoittaa sitä, että nykyään yrityksen palvelussa olevat henkilöt siirretään Isoworksin alaisuuteen ja ovat tulevaisuudessa heidän työntekijöitään. Heidän työnantajansa on jatkossa it-palveluita tuottava yritys, mutta toimipisteenä sama vanha toimisto, jossa he olivat työskennelleet aikaisemmin.

It-ratkaisujen ja henkilöstön hallinta siirtyy ulkoistuspalveluita tuottavalle yritykselle. Näin yritys pystyy tehostamaan omaa tekemistään ja keskittymään omaan liiketoiminta-alueeseensa.

Ulkoistamisesta löytyy lisää tietoa esimerkiksi wikipediasta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ulkoistaminen.

Psoriasis ja sen oireet

päänahan psoriasiksen oireetRakkaalla lapsella on monta nimeä: psoriasis, psoriaasi, psori tai hilsetystauti. Psori on perinnöllinen ihon ja nivelien tulehdustauti. Psori on sairautena yksilökohtainen, eli on vaikeaa löytää kahta samanlaista tapausta. Lue lisää »

Kesä tulee – muista tarkkailla muutoksia iholla!

Ihosyöpään eli melanoomaan sairastuu vuosittain noin 1300 suomalaista (Wikipedia). ihosyöpä saattaa olla  seuraus liiallisesta altistumisesta auringolle. Ihosyöpään sairastumiseen vaikuttaa myös muita tekijöitä, mutta liiallinen altistus auringon valolle on helpoiten itse hallittavissa. Muut tekijät ovat enemmänkin perinnöllisiä tai ympäristöllisiä. Lue lisää »

Työnhyvinvointiin auttaa lyhyempi työviikko

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, ei vaaranna terveyttä eikä ole henkisesti liian raskasta. Työhyvinvointi on nykypäivän stressintäytteisessä työmaailmassa erittäin suuressa osassa, kun puhutaan työurien pitkittämisestä ja stressin aiheuttamien oireiden kustannuksista.

Työhyvinvoinniksi usein mielletään lähtökohtaisesti vain työstä aiheutuvien fyysisten rasitteiden minimoiminen, mutta todellisuudessa työn aiheuttaman henkisen rasituksen rajoittaminen on yhtä tärkeää. Henkinen pahoinvointi näkyy hyvin nopeasti fyysisinä oireina ja pahimmassa tapauksessa on paljon fyysisiä rasitteita pahempi lopputulemaltaan. Lue lisää »

Asunnon myyminen

asunnon avain

Asunnon myynti on monelle kova paikka niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Asuntoaan myyvien kannattaa kysyä itseltään kysymys, jonka monet usein ohittavat lähes tyystin. Myisinkö asunnon itse, vai käännynkö kiinteistönvälittäjän puoleen? Hyvin usein tyydytään kiinteistönvälittäjän apuun sen kummemmin asiaa ajattelematta. Se on toki hyvä ratkaisu, mutta on hyvä olla edes tietoinen toisesta mahdollisuudesta. Asunnon myyminen itse ei ole ylivoimainen haaste, kunhan vain tietää mihin on ryhtymässä. Lue lisää »