Sähkön hinnan muodostuminen

 

Sähkön hinnan muodostuminen Suomessa ei ole aivan yksinkertainen asia ja oman sähkölaskun tulkitseminen voi aiheuttaa joskus päänvaivaa. Kaiken kaikkiaan perusperiaate on kuitenkin melko yksinkertainen, sillä sähkön hinta muodostuu kahdesta eri osatekijästä; sähköenergiasta sekä sähkönsiirrosta. Siihen päälle lisätään vielä verojen osuus; arvonlisävero, sähkövero ja huoltovarmuusmaksu.

Sähkölasku

Sähkölaskun loppusummasta noin puolet on itse sähköenergian osuutta, sen osuus ilmoitetaan laskussa sähkön hinta kwh. Joskus sitä kutsutaan myös sähkön myyntihinnaksi. Toinen puolisko sähkölaskusta koostuu sähkön siirtomaksusta sekä veroista. Sähkön siirtomaksuun ei kuluttaja voi itse vaikuttaa ollenkaan, vaan se maksetaan sähköyhtiön listahinnan mukaan asuinpaikan perusteella. Esimerkiksi Helsingissä asuvat maksavat sähkönsiirrosta aina Helsingin Energialle ja Vantaalla asuvat puolestaan Vantaan Energialle. Päällekkäisiä sähkönsiirtoverkkoja ei kannata rakentaa, joten tämä on todettu järkevimmäksi tavaksi siirtää sähköä. Suomessa energiayritysten siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Verot maksetaan kulutuksen mukaan ja paikallinen sähköyhtiö veloittaa verot siirtomaksun yhteydessä. Sähköenergian osuus on se osuus sähkölaskusta, jonka kuluttaja voi kilpailuttaa ja josta voi saada erilaisia sopimuksia tekemällä itselleen rahallista säästöä. Sähköenergiaa voi siis tilata miltä tahansa sähköyhtiöltä asuinpaikastaan riippumatta.

Myytävän energian hinta

Sähköyhtiöt perustavat hintansa moneen eri tekijään ja näiden tekijöiden perusteella hinnat vaihtelevat Suomessakin samalla sähköyhtiöllä jopa saman vuoden aikana. Eniten sähkön hintaan vaikuttaa vallitseva tilanne Pohjoismaissa. Onko Pohjoismaissa kova kysyntä sähkölle ja miten Pohjoismainen sähköpörssi eli Nordpool hinnoittelee sähkönsä? Pohjoismaiden vesivoimatilanne vaikuttaa myös sähkön myyntihintaan sekä polttoaineiden ja päästömaksujen hinnat. Tuotantokustannukset vaihtelevat myös riippuen monista eri seikoista.

Sähköyhtiöiden erot

Eri sähköyhtiöt käyttävät erilaisia energialähteitä. Jotkut yhtiöt käyttävät eniten ydinvoimaa, toiset fossiilisia polttoaineita ja toiset uusiutuvia energialähteitä. Useimmiten sähköyhtiöt hyödyntävät montaa eri energialähdettä ja nämä tiedot täytyy ilmoittaa asiakkaille aina kerran vuodessa. Sähkön alkuperästä on tullut nykyisin sähköyhtiöille myös eräänlainen kilpailuvaltti, sillä kuluttajat alkavat olla yhä ympäristötietoisempia ja kiinnittävät huomiota muun muassa sähkön luontoystävällisyyteen. Sähköyhtiöiden täytyy ilmoittaa myös hiilidioksidipäästönsä julkisesti. Näiden tietojen perusteella kuluttajat voivat valita sen, että millä tavalla toimivalta yhtiöltä haluaa sähkönsä ostaa.

Tällä hetkellä sähköyhtiöillä on kova kilpailu asiakkaista ja ne pyrkivät tekemään mahdollisimman pitkiä määräaikaisia sopimuksia. Kuluttaja on vahvoilla ja hänellä on paljon vaihtoehtoja, mistä valita. Yleensä pidemmän sopimuksen solmiminen auttaa edullisemman hinnan saamisessa. Sähköyhtiöihin voi ottaa yhteyttä heidän internet -sivuiltaan tai soittamalla suoraan sähkön myyjälle. Netissä on myös erilaisia sähkön hinnan vertailu -sivustoja, joita voi käyttää hyödyksi suunnitellessaan sähkön kilpailuttamista.

Lisää kommentti