Täydennyskoulutuksella lisäosaamista

hOletko jo oman alasi osaaja, joka haluaa nostaa omia pärjäämismahdollisuuksiaan työmarkkinoilla? Onko kuitenkin täysipäiväinen opiskeluun keskittyminen sula mahdottomuus, koska sinun on jo tehtävä töitä päivittäin?

Mikäli näin on, kannattaa harkita täydennyskoulutusta, joka on järjestetty työelämän tarpeet huomioonottaen.

Koulutus kannattaa

Lisäkouluttautuminen kannattaa aina, vaikka se ei tapahtuisikaan tutkinnon hankkimisen merkeissä. Jo työelämässä oleville puolestaan koulutus on keino vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä hankkia tuoretta otetta työn tekemiseen. Lyhyemmät täsmäkoulutukset vastaavat monesti erinomaisesti kulloiseenkin työntekijän tai hänen työnantajansa koulutustarpeesee. Työelämässä oleville tarkoitetuilla kursseilla työelämä ja koulutus integroituvat kiinteästi ja luontevasti toisiinsa.

Opiskelujen vuoksi ei tällöin tarvitsekaan hakea erillistä vapautusta töistä, vaan opiskelu voi tapahtua työn ohessa.

Aikuisopiskelu ei ole turhaa

Monet jaksavat muistuttaa, ettei aikuinen ihminen opi niin nopeasti kuin nuori noviisi. Aikuisopiskelijalla on kuitenkin oppimisessa puolellaan kokemus. Elämänkokemuksen myötä valmiudet omaksua ja soveltaa tietoa paranevat. Uudet taidot liittyvät tällöin nopeasti jo opittuihin tietoihin, ja osaamienn on kumuloituvaa.

Työelämässä jo toiminut näkee noviisikollegaansa selvemmin, miten koulutuksessa opittua voi soveltaa omassa työssään. Aikuisopiskelija ottaa opiskelun tosissaan, ja myös osaa aivan eri tavoin hyödyntää oppimaansa työnsä kehittämiseen. Koska oppiminen on oma-aloitteista, aikuisopiskelija on itseohjautuva.

Taitoja kannattaakin päivittää säännöllisin väliajoin osallistumalla erilaisiin koulutuksiin. Täydennyskoulutuksen jälkeen on kuitenkin myös tärkeää varmistaa, että saatua koulutusta todella hyödynnetään työssä. On esimiesten, johdon ja työyhteisön vastuulla, että työntekijät saavat mahdollisuuden käyttää opittua työtehtävissään ja että uusien toimintatapojen jalkauttamiseen varataan aikaa.

Lisää kommentti


six − = 4